Поддръжка

Ние се ангажираме с мониторинга и цялостната поддръжка на инсталациите които сме изпълнили. Контакта с производителите във връзка с гаранционните им условия, изпълнение на гаранционните ангажименти за инсталацията, както и извънгаранционното и обслужване е препоръчително да се възложи на фирмата изпълнител. Необходимото обработване на площите срещу растителност (там където е приложимо), както ипочистването на панелите са показатели които трябва да се контролират.

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email