За нас

ТОПСОЛАР България е компания създадена със специална цел и мисия, и оперираща в сферата на възобновяемите енергийни източници, и с фокус във фотоволтаичните паркове и системи.

Развитие

Отчитайки, че особено последните две години се наблюдава значително поевтиняване на технологията за производство на електроенергия генерирана от слънцето и перспективите за развитие продиктувани от Зелената сделка, ние дефинирахме приоритетните си направления за развитие.

Фотоволатични системи за бита

Фотоволатични паркове

Фотоволатични централи за изкупуване на електроенергия на преференциални цени

Фотоволатични системи за собствено потребление и задоволяване на нуждите на бизнеса

Ценови спектър

Целият спектър на услугите, които ТОПСОЛАР БЪЛГАРИЯ ООД може да изпълнява, включително при реализация на Фотоволтаични паркове е описан в раздел Услуги.

Именно пълният спектър от услуги, които предлагаме, и с възможността за изпълнение на различни роли в инвестиционният процес, е предпочитаното наше предимство, което оценяват доволните ни клиенти.

В ситуация на динамика на световният пазар на компоненти, и особено слънчеви панели, при относително лесна възможност за доставка на някои стоки, пазара в България се ориентира ценово, и в по-голямата си част е подчинен единствено, за достигане на най-ниска цена именно на този компонент на системата, като не се отчитат всички рискове, и не се изследват достатъчно, другите важни решения за да работи системата ефективно и безпроблемно.

Целесъобразността за крайните решения, включват изследването на много изходни данни, и именно Прединвестиционните проучвания са най-подценяваната част от процеса на взимане на решения.

Нашите Прединвестиционни проучвания

Нашите Прединвестиционни проучвания ще Ви спестят време и пари, и ще създадат предпоставки за постигане на оптимален резултат. Постигане на най-ниска цена за 1 kWp в повечето случаи е единствената цел на инвеститорите и подценяват решенията, които биха довели до най-ниска цена за 1 kWh произведена енергия.

За постигане на максимална енергийна ефективност, е необходимо да се приложат правилните проектни решения към конкретния обект, както и всички други етапи на реализация като избор на компоненти, избор на изпълнител и т.н.

Не са изключения в бранша да се допускат грешки, и се правят отклонения от принципите на добро и качествено изпълнение, и поради липса на знания и опит на инвеститорите, и поради желание на търговците и изпълнителите за постигане на максимална печалба с минимум усилия.

Този огромен риск за инвеститора, е разглеждан като минимален от много некомпетентни и недобросъвестни участници в процеса – търговци и монтажници, предвид, че винаги стойностите, които генерира системата са прогнозни, и се влияят от много фактори, както и, че дори и с влошена ефективност, системите общо взето функционират безпроблемно.

Дори когато се предполага, че съобразно спецификата на проекта е възможно да се приложи принципа на възлагане EPC, ние препоръчваме особено на инвеститорите без необходимият опит, да възложат управлението на проекта на специалисти, и чрез услугата Проект мениджмънт, не само минимализират разходите, а и направят проекта по ефективен и по-малко рисков.

фирма ТОПСОЛАР БЪЛГАРИЯ ООД

Вдъхновени от Зелената сделка, ние искаме да допринесем за бъдещето на нашата планета ,чрез екологични и енергийно ефективни решения.

Фирма ТОПСОЛАР БЪЛГАРИЯ ООД е естествено продължение на дейността на фирма ТОПСИСТЕМ ЕООД, която вече 15 години е водеща фирма в региона при търговията с компоненти и изпълнението на ОВиК инсталации.

Само чрез групата ТОПСИСТЕМ ЕООД, към момента ТОПСОЛАР БЪЛГАРИЯ ООД разполага със собствен ресурс от над 100 служители.

В собствената си производствено-складова база в град София са разположени ръководния и инженерни екипи на компанията.

Голяма част от служителите са с над 10 годишен стаж във фирмата, а част от ръководния екип има над 20 годишен опит в търговски и индустриални бизнес структури.

Решения за енергийна ефективност

Нашите решения за енергийна ефективност и оптимизирането на разходите на домакинствата чрез изпълнението на фотоволтаични системи за бита от 3kWp, 5kWp, 10kWp, 15kWp и по-големи, са изключително ефективни, и освен икономия, при необходимост/целесъобразност сме в състояние да постигнем дори и 100% енергийна независимост. Фотоволтаичните инсталации за топла вода са също значителна част от  направление битови фотоволтаични системи.

Разглеждайки битовите фотоволтаични системи, трябва да споменем и програмите за изкупуване на електроенергия на преференциални цени, които сами по себе си са инвестиционен продукт, и в различни ценови категории – примерно от до 5 kWp и до 30 kWp, са предимно ориентирани към физически лица и дребният бизнес. Именно програмите за изкупуване на електроенергия преференциални цени в последните години имаха значителен принос за поддържането на интереса към сектора.

Прогнозите са, за това, че в следващите пет години, в края на които е предвидена и либерализацията на пазара за битови абонати, ще има сериозен ръст в изпълнението на битови фотоволтаични системи, независимо дали с опция по програма за изкупуване на електроенергията на преференциални цени. Енергийната ефективност ще става все по-актуална, като за това най-вече ще допринесе постоянният и устойчив ръст на цените на електроенергия.

Решенията на ТОПСОЛАР БЪЛГАРИЯ ООД при фотоволтаичните системи за собствено потребление и задоволяване на нуждите на бизнеса са в по-голямата си част в обем от 50 kWp, 100kWp, 150kWp, 200kWp, 300kWp, 500kWp и по-големи, с особена добавена стойност, т.к. поради спецификата на всеки отделен конкретен обект, се изисква персонален подход и комплексни познания и експертиза.

Именно опита от ТОПСИСТЕМ ЕООД, която от 2010 г изгражда фотоволтаични паркове и фотоволтаичните системи, е в основата на тази експертиза , и ни позволява да предложим най-добрите решения при Фотоволтаичните системи за собствено потребление и задоволяване на нуждите на бизнеса.

Не са рядкост случаите, когато на база на нашите Технико –икономически анализи Фотоволтаичните системи за собствено потребление и задоволяване на нуждите на бизнеса се превръщат във част от Фотоволтаични паркове с инвестиционна цел.

Изграждайки в годините много различни мощности от 1 MWp, 3MWp, 5 MWp и 10MWp, и участвайки в инвестиционният процес в различни роли, сме предпочитан партньор на много инвеститори при реализацията на Фотоволтаични паркове.

Решения за енергийна ефективност

Ние сме вашият сигурен път към успеха, и ще накараме слънцето да работи за Вас, следвайки мотото на компанията – СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ЗА СЛЪНЧЕВИ ХОРА!

Не се колебайте – свържете се с нас!