Нашата мисия

Получили „вдъхновение“ от Зелената сделка, ние видяхме шанс да дадем нашия принос и направим нашата планета и нашето бъдеще „по-слънчеви“.

цели

Допринасяйки за подобряване на качеството на живот на хората и сега и за бъдещите поколения, ние си поставихме цели, които вярваме че ще постигнем, защото сме безкрайно мотивирани и отдадени на нашето призвание!

Чувстваме се избрани да реализираме проектите си, и работим в сфера, която ни прави щастливи и доволни от следата, която неизменно ще оставим, утвърждавайки световните стандарти в бранша , в региона и на територията на нашата слънчева България.

Независимо дали реализираме соларен парк, фотоволтаична система за бизнеса или ще захраним гражданин с битова фотоволтаична система или фотоволтаична система за топла вода, за нас е призвание, и еднакво предизвикателство и удоволствие от това да сме полезни.

Професионализъм и експертиза, както и предвидим и коректен партньор, са основните принципи и качества, с които се отличаваме, и с които не правим компромис!

Нашите основни партньори

Фотоволтаични системи за собствено потребление на бизнес а, битови фотоволтаични системи, фотоволтаични системи за топла вода, соларни паркове и зарядни станции за автомобили, са част от нашите направления, но с подкрепата на основния ни партньор слънцето, с който тръгваме в похода за зелено и слънчево бъдеще!

Като компания, която винаги си е партнирала с водещите световни производители, и предвид „младата“ соларна индустрия, ние приемаме предизвикателството, да сме пионер, и доставим най-новите и утвърдени решения и световно know-how, на всички граждани и до най-малкия и отдалечен битов потребител и инсталираме за специфичните му нужди битова фотоволтаична ситема.

Изпълнението на целите на Зелената сделка и реализацията на Европейският зелен пакт, изискват много средства, и те са осигурени под формата на три направления – грантове за регионите, програмата Invest EU и области и общини.

Нашите Принципи

Ефективното използване на природните ресурси, енергийната ефективност и качеството на атмосферният въздух са наши приоритети, които чрез иновации, високотехнологични решения и професионален подход ще внедряваме последователно и с отдаденост в нашата дейност.

Подкрепяме усилията за зелен растеж на национални и местни, държавни, общински и частни структури, и се стремим част от нашите знания и ентусиазъм, чрез услугите ни на достигне и до всеки отделен гражданин.

Комплексността на нашата дейност, както и възможностите за специфични отделни намеси според нуждите на проекта или спецификата на инвеститора, е именно с цел за най-пълно отговаряне на нуждите на процесите по реализация на проекти във сферата на ВЕИ, и съдействие „от начало до край“ на нашите партньори.

Принципите за добро и качествено изпълнение, са сфера, в която не правим компромис, и  персонален подход и с внимание в детайла надграждаме ежедневно „зеления” си път – път по който вървим заедно.

Топсолар подкрепя всички поддръжници, привърженици,радетели и участници в процесите по реализация на идеите, принципите и целите на Зелената сделка, и вярваме, че с малки стъпки, и с приноса на всеки един от нас, ще постигнем зеленото си бъдеще, което не е само за нас, а и за всички жители и бъдещи граждани на света – нашата планета Земя!

фирма ТОПСОЛАР

Зелената сделка и нейната главна цел – Климатично неутрална Европа до 2050 г., ще излезе от рамката на въпросите за околната среда и климата, и ще промени живота на хората, като ще обхване много области в социално-икономическата сфера.

Именно тази пренастройка на икономиката и начина на живот в полза на гражданите , е основна движеща сила и наша цел.

Зелената сделка, и осъществяването на Европейският зелен пакт, предполагат най-големи усилия в енергетиката поради изключително високият и дял в емисиите от парникови газове. Ще се търсят решения и в други браншове като транспорт, селско стопанство и др., които също са сред водещите замърсители.

За реализиране на целите на Европейският зелен пакт ще са необходими много иновации , нови подходи и решения, както и значителни средства.

Основна част от потенциала за развитие във ВЕИ сектора, с най-голям потенциал и наш приоритет, е именно производството на електроенергия чрез фотоволтаични системи. За разлика от другите основни технологии – вятърните централи, ВЕЦ и биомаса, на слънчената енергия се разглежда като с възможност за най-рентабилен, най-масов и същевременно предвидим и неизчерпаем ресурс.

Европейски Програми за насърчаване

В помощ на инвеститорите, с нашият инженеринг и решения, ние ще спомогнем за рационалното и максимално рентабилно инвестиране на тези и други средства, които ще бъдат инвестирани във фотоволтаични системи.

Около 40% от потреблението на енергия се дължи на сградите, и за да се намали този дял, и да се помогне на хората да намалят сметките си, то освен саниране, е необходимо да се наблегне и на възможността за локално производство на електроенергия, чрез автономни ВЕИ инсталации, които обхващат от фотоволтаичните системите за задоволяване на нуждите на бизнеса, до обикновените граждани с битовите фотоволтаични системи.

В различни периоди, към момента, и за в бъдеще съществуват и тепърва ще има нови европейски програми за насърчаване на инвестициите, чрез субсидиране на реализацията на проектите или преференциални цени за изкупуване на произведената енергия.

Европейските програми ще бъдат част от този преход, и европейските пари ще спомогнат за още по-бързи темпове в това преструктуриране.

Ключово за изпълнение на целите, и наше призвание, е да разясним всички възможности на потенциалните инвеститори, и им спомогнем да вземат осъзнато и оптимално решение .

Добрият Технико-икономически анализ, и специфичното предложено от нас решение, подкрепено от рентабилната водеща технология, ще спомогнат за изграждането на фотоволтаични системи и икономията на енергия и средства, дори без европейските пари.

С изпълнението на нашите фотоволтаични системи за собствено потребление на бизнеса, битови фотоволтоимни системи, фотоволтаични системи за топла вода, соларни паркове и др.,ние даваме своя принос за зеленото бъдеще на планетата ни.

Силата да променим бъдещето

Вярваме, че имаме силата да променим бъдещето, и искаме да дадем малко от тази сила на всеки един от Вас!

СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ЗА СЛЪНЧЕВИ ХОРА!

Не се колебайте – свържете се с нас!