Услуги

Инвестиционно консултиране и пазарно представителство

Инвестиционно консултиране и пазарно представителство: Фирма ТОПСОЛАР разполага с опит, възможности за реализация и контакти на инвеститори от най-различен клас, както и представлява възможности за

Прочетете повече »

Проект мениджмънт

Управлението на един инвестиционен проект изисква комплексни и специфични познания. Нашето участие ще оптимизира и съкрати сроковете, както и намали стойността на проекта. Ползвайте опита

Прочетете повече »

Проектиране

В годините сме изградили връзки и оценили компетентността на водещите проектанти в бранша, включително чуждестранни бюра, като винаги се отчитат най-новите тенденции, и следват международните

Прочетете повече »

Доставка на компоненти

За нуждите на изпълнението на Фотоволтаичните системи, и при изготвянето на проектната документация е необходимо да изберат и включат компоненти, оборудване, елементи и материали за

Прочетете повече »

Инсталация / монтаж

Голяма част от реализираните от нас проекти са изпълнени със собствен ресурс, като във фирми от холдинговата структура, както и заедно с най-близките ни партньори,

Прочетете повече »

Поддръжка

Ние се ангажираме с мониторинга и цялостната поддръжка на инсталациите които сме изпълнили. Контакта с производителите във връзка с гаранционните им условия, изпълнение на гаранционните

Прочетете повече »

Управление

Управлението на инвестиционния проект и активите, предполага освен ангажименти свързани с охраната и застраховката, както и в някои случаи поддръжката, да се управлява и приходната

Прочетете повече »

Сервиз

Ние представляваме водещите производители в бранша, и сме обучени да работим и сервизираме тяхната техника. Освен диагностика, ние ще съдействаме официалните и гаранционни сервизи, включително

Прочетете повече »