Управление

Управлението на инвестиционния проект и активите, предполага освен ангажименти свързани с охраната и застраховката, както и в някои случаи поддръжката, да се управлява и приходната част на проекта.

В този случай ние ще съдействаме за сключване на най-изгодните договори за продажба на генерираната енергия, и при възможно най-малки разходи.

С нашата помощ инвеститорите получават един наистина завършен инвестиционен продукт и наистина пасивен доход.

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email