Доставка на компоненти

За нуждите на изпълнението на Фотоволтаичните системи, и при изготвянето на проектната документация е необходимо да изберат и включат компоненти, оборудване, елементи и материали за изпълнение.

Като сериозен доставчик с над 15 годишен външно-търговски опит и подкрепени от водещите производители в бранша, ние ще селектираме за Вас, и ще Ви предложим варианти за избор на компоненти за вашия соларен парк или фотоволтаична система.

Основно фотоволтаичната система се състои от фотоволтаични панели, инвертори за фотоволтаична система, конструкция за фотоволтаична система, кабели за фотоволтаична система, електро оборудване за подвързване и присъединяване на фотоволтаична система и т.н.

Въпреки изключителната динамика на пазара, ние успяваме да осигурим на нашите клиенти най-добрите предложения, то ние ще Ви посъветваме за решение, при най-добрата към момента цена, и най-добри съпътстващи търговски условия!

Голямото разнообразие на производители и брандове при Соларните панели прави правилният избор изключително предизвикателство пред инвеститорите. Ние сме приели, и основно залагаме на доказани производители с опит и обеми, които гарантират целесъобразността за избора на техните продукти.

Рейтинга на производителите от Tier 1 е една от отправните точки при нашият избор, както и винаги препоръчваме на клиентите ни „А“ клас решения. При детайлно обследване на качествата на други производители, сме открили и други добри решения и баланс цена спрямо качество . Винаги обаче предлагаме фотоволтаични панели MONO PERC технология и отчитаме всички други специфични технически показатели, които влияят на дълговечната им и ефективна работа.

За масовия инвеститор, който обикновено се влияе от марка, мощност и цена на 1Wp, не е ясно кои точно качества и технически параметри на соларния панел предполагат ефективността, безпроблемната работа и минималните загуби на енергия.

Като официален вносител на соларни панели директно от заводите и складовете на производителите, с които имаме традиционно добри партньорски отношения. Предвид времето за производство и транспорт, за по малките проекти, ние осигуряваме соларни панели, като сме една от малкото фирми, които поддържат наличности и имат от най-качествените, изгодни и популярни соларни панели постоянно на склад.

Топсолар има партньори и доставяме и най-новите и някои не широко разпространени решения като Двулицеви (Bifacial) фотоволтаични панели, гъвкави соларни панели и др.

При доставката, и във връзка и с гаранцията на фотоволтаичните панели, ние спазваме всички условия и указания на производителите за логистика и съхранение в склад, с цел недопускане на микропукнатини и предпоставки за проблемна работа и влошена ефективност.

Освен описаните в раздел Продукти брандове – LONGI, RISEN, JINKO SOLAR, HANWHA Q CELLS, CANADIAN SOLAR и др., ние можем да доставим и всички други марки, съобразно нуждите на проекта и желанието на инвеститора.

ТОП СОЛАР е директен официален вносител на соларни панели и може да разчитате, че получавате от нас най-добрите предложения и изгодни условия.

При световният ръст в реализацията на соларни паркове, динамиката на пазара, както и спецификата на работа с част от производителите и доставките от голямо разстояние, при постоянно променящите условия предвид  корона кризата, сроковете и цената за доставка постоянно се променя, и коректно и окончателно предложение трябва да се очаква едва към деиствителния момент на поръчка.

Всички оферти без срок на валидност, включително не само от търговци, а и от инсталатори при инженерингов подход, трябва да се разглеждат като индикативни, и с възможност за промяна към реалният момент на поръчка, който е правилно да е съобразно изпълнението на проектната документация и самата реализация на проекта.

Инверторите за фотоволтаични системи, които предлагаме са на водещите европейски и световни производители, като определяйки ги за основна и важна част, и като „мозъка“ на системата от специалистите, ние сме подбрали производители и решения, които могат да гарантират безпроблемна, дълговечна и ефективна работа.

Изборът на инвертора за фотоволтаична система е с особенна добавена стойност към показателите и ефективността на проекта, като с пряко отношение към загубите на системата.

Ние предлагаме решения, които освен отлични технически данни, имат и ясни и категорични постановки за сервизни решения. Като официален представител, вносител и партньор на производителите на инвертори за фотоволтаични системи, ние постоянно обучаваме и нашите екипи, а в услуга на партньорите ни, в нашата Топсолар Академия, провеждаме постоянни обучителни програми и курсове.

Традиционно добрите ни връзки с утвърдените световни производителите SMA, Delta Electronics, Fronius, KACO, HUAWEI и по-новите като SUNGROW и GoodWe предполагат да отговорим на всяка нужда и предложим най-доброто на нашите клиенти.

Освен доставчик на инвертори за соларни системи ние предлагаме и всички варианти за решения за мониторинг на системите, както и кабели, и необходимото електро оборудване за подвързване и присъединяване на фотоволтаична система, както и преоборудване и изграждане на разпределителни табла, трафопостове и подстанции към соларните паркове и фотоволтаичните системи.

Конструкцията за фотоволтаичната система е важно да отговаря на нуждите на проекта и покрива специфичните изисквания на мястото/терена, вида на покрива и покритието му и препоръките от Слънчевия одит и Технико-икономическия анализ.

Това, че всяка конструкция на фотоволтаична система трябва да е на първо място устойчива на външните атмосферни влияния, което е задължително условие, не трябва да води до подценяване на изискването за дълговечност, предвид експлоатационният живот на соларната инсталация.

Трябва да се предполага, че дори с подмяна на слънчевите панели към приключване на ефективността им (след 20 та и около 25 година), както и поетапната подмяна на инверторите, което се предполага да се случи по рано, при добър избор и решение за конструкция на фотоволтаична система, може това да стане относително по лесно и с по малко вложени средства.

Поцинковането е минималният стандарт приповечето инсталации, а за много покривни се използват решения от инокс и алуминий .

Както при другите компоненти на соларните инсталации, и при конструкциите ние прилагаме водещия световен опит и работим със утвърдени производители като К2 Systems, Schletter, AEROCOMPACT и др.

При плоските покриви с мембрани, където се прилагат решения със баласт/затежняване, е необходимо решение именно от производител с опит, като нашите разработки в тези случаи са за конкретният проект и по изходни данни на клиента и се прави от инженерния екип на производителя, обикновенно в неговият офис в Германия, Австрия и т.н.

Всичко, което е необходимо за Вашият проект ние от Топсолар можем да доставим при най-изгодни условия!

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email