Логистика на фотоволтаични панели

Слънчеви фотоволтаични системи – логистика

Процесът на производство на висококачествен фотоволтаичен модул отнема усилия и енергия. Ето защо може да бъде разочароващо за крайния потребител и производителя, когато получения модул е напукан, надраскан, счупен и съдържа микропукнатини поради лоши мерки при транспортиране. За да се предпазят слънчевите панели от този вид повреди, които често се случват, трябва да бъдат установени стандарти за борба с негативните външни ефекти на лошата логистика.

За съжаление, тъй като фотоволтаичната индустрия е по-млада, понастоящем няма широко прието стандартно ръководство, отнасящо се до това как PV модулите трябва да бъдат пакетирани, наредени, транспортирани и разтоварени. Това се дължи на това, че има много производители на фотоволтаици, които произвеждат много видове модули, които изискват специфична обработка, уникална за техните свойства. Ето защо по всяко време, когато се занимавате с транспорт на фотоволтаични модули, трябва да бъдете изключително внимателни с кого сте избрали да работите и се уверете, че те имат доказан опит в областта на логистиката.

Поведението на модула се различава, когато е подложено на различни методи за опаковане и транспорт. По-просто казано, рисковете са много. Пътуването за много модули е дълго. Например, помислете за модули, произведени в Китай, които след това поемат по дълъг морски път до Европа или САЩ и след това пристигат на пристанища и се прехвърлят в транспортни вагони, за да се придвижат по-нататък до местоназначението си.

След това продавачите трябва да се уверят, че последното пътуване, което модулът прави до крайната си дестинация, е „безаварийно.“ Модулите могат да се движат или дори да се изплъзнат от опаковката им. Целият кашон пълен с модули може да падне от палето. Или подреждането едно върху друго може да предизвика стрес, който може да доведе до образуването на микро пукнатини, нещо, което крайният клиент не може незабавно да открие при получаване.

Целите на ниските логистични разходи и високото качество са диаметрално противоположни и уверяването, което някои изпълнители отдават, няма как да бъде достатъчно!

Повечето от големите производители прилагат свои изследвани методи за транспортиране, които специално отговарят на спецификата на транспортираните панели. Отговорността за нейното спазване по веригата се пада на всички по нея.

Дори начина на подреждане в склада не е еднозначно решение и следва да се извършва безкомпромисно по ясните и конкретни изксвания на производителя. Компромисите на някои търговци и инсталатори относителкно безнаказано намаляват ефективността и освен че са в разрез с доброто и качествено изпълнение със сигурност ощетяват крайния потребител.

Не се доверявайте само на вашия опит или на съветите на „лъжепророци“ а четете инструкцийте и не правете компромис.

Прилагането на тези стандарти има своята принадена стойност към бизнеса и е в полза на генерирането на повече доволни клиенти.

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email