Canadian Solar

Canadian Solar Inc. е публично търгувана компания, която произвежда соларни фотоволтаични модули и изпълнява широкомащабни соларни проекти.

С две производствени предприятия в Онтарио, Canadian Solar дава работа на близо 9 000 работници по целия свят. Това означава повече от 16 GW доставки на панели или приблизително 70 милиона фотоволтаични модула през последните 15 години.

Д-р Шон Ку, председател, президент и главен изпълнителен директор, основава Canadian Solar през 2001 г. в Канада, със смела мисия: да насърчава устойчивото развитие и да създава по-добра и по-чиста земя за бъдещите поколения чрез въвеждане на електричество слънцето за милиони хора по целия свят. Под ръководството на д-р Ку, стават един от най-големите производители на слънчеви панели и доставчици на енергийни решения в света, както и в един от най-големите разработчици на слънчеви електроцентрали в глобален мащаб.

Кумулативно сa доставили над 52 GW слънчеви модули на хиляди клиенти в повече от 150 страни, достатъчно, за да отговорят на нуждите от чиста, зелена енергия на около 13 милиона домакинства. Имат повече от 14 000 посветени служители, които всеки ден се стремят да превърнат тази мисия в реалност.

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email