Фотоволтаични панели

Фотоволтаичният модул е ​​сбор от фотоволтаични клетки, монтирани в рамка за инсталиране. Фотоволтаичните клетки използват слънчевата светлина като източник на енергия и генерират електричество с постоянен ток. Имаме възможност да предоставим всякакви по вид фотоволтаични панели като сме официални вносители на следните лидери в бранша: LONGi е лидер във фотоволтаичната индустрия, като я извежда до […]

Инвертори

Инверторите за соларни системи представляват устройства, които имат за цел преобразуването на правият ток DC, произвеждан от фотоволтаиците, в променлив AC. В зависимост от вида си – монофазен или трифазен, инверторът може да произвежда съответно 220 V или 380 V. Имаме възможност да предоставим всякакви инвертори като сме официални вносители на следните лидери в бранша: […]

Конструкции

Голяма част от реализираните от нас проекти са изпълнени със собствен ресурс, като във фирми от холдинговата структура, както и заедно с най-близките ни партньори, сме в състояние да реализираме проекти от всякакъв вид и обем.

Батерии

Акумулаторните батерии служат за съхранение на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични системи или самостоятелни соларни панели. Имаме възможност да предоставим всякакви по вид батерии за вашата система.

Зарядни устройства за електроавтомобили

Станция за зареждане на електрически превозни средства, наричана още електрозарядна станция е машина, която доставя електрическа енергия за презареждане на електрически превозни средства – включително електрически и хибридни автомобили. Имаме възможност да предоставим зарядни устройства от всички брандове и видове за Вас.