Huawei

Huawei предлагат водещи Smart PV решения, използвайки своите повече от 30 години опит в областта на цифровите информационни технологии.

Чрез интегрирането на AI и Cloud, Huawei допълнително включва многожество от най-новите ICT технологии с PV за оптимално производство на енергия, като по този начин прави слънчевата електроцентрала високоефективна, безопасна и надеждна със Smart O&M и Grid Supporting възможности и създава предпоставки слънчевата енергия да стане основен енергиен източник.

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email