Huawei

Huawei е водещ световен доставчик на ИКТ и мрежови енергийни решения, с установено присъствие на всички големи соларни пазари по света. Изследванията и развитието са в основата на това, което правят, като над 96 000 от 194 000 служители на Huawei работят директно в научноизследователската и развойна дейност. Huawei FusionSolar® е напълно дигитализирано интелигентно фотоволтаично решение, включващо стрингови инвертори от ново поколение, които ние наричаме интелигентни фотоволтаични контролери, поради вградената в тях интелигентна технология за управление. Huawei FusionSolar® е интелигентен, безопасен и надежден, като постоянно осигурява повишени добиви, като същевременно намалява разходите за операции и поддръжка.

Huawei предлагат водещи Smart PV решения, използвайки своите повече от 30 години опит в областта на цифровите информационни технологии.

Чрез интегрирането на AI и Cloud, Huawei допълнително включва многожество от най-новите ICT технологии с PV за оптимално производство на енергия, като по този начин прави слънчевата електроцентрала високоефективна, безопасна и надеждна със Smart O&M и Grid Supporting възможности и създава предпоставки слънчевата енергия да стане основен енергиен източник.

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email