SMA

Като водещ световен специалист в областта на фотоволтаичните технологични системи, SMA днес определя стандартите за децентрализирано, цифрово и възобновяемо енергийно снабдяване утре. Повече от 3000 служители на SMA в 18 държави са се посветили на тази задача. Своите иновативни решения за всеки тип фотоволтаични приложения предлагат на хората и компаниите по света при задоволяването на техните енергийни нужди.

Вчера – Работилница в задния двор, трима инженери, една визия: да доставят на хората по света електричество от възобновяеми източници. Днес – Една компания, 3500 визионери, новатори. Иновативни идеи и новаторски технологии за енергията на бъдещето. 

Техните иновативни решения за соларни приложения и приложения за съхранение, интелигентни системи за управление на енергията и модерни решения за зареждане на е-превозни средства позволяват на хората и компаниите по света да постигнат по-голяма енергийна независимост.

Facebook
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email