Инвестиционно консултиране и пазарно представителство

Инвестиционно консултиране и пазарно представителство: Фирма ТОПСОЛАР разполага с опит, възможности за реализация и контакти на инвеститори от най-различен клас, както и представлява възможности за инвестиции в сферата на възобновяемите енергийни източници. Чрез консултантската услуга, предлагаме съдействие, и ще Ви предложим най-добрите проекти и при най-добрите условия. Имаме значителен опит и съдействаме при реализация на […]

Прединвестиционни проучвания

Дали да инвестирате в сектора, или за да оцените достойнствата на конкретен проект, е необходимо да се предприемат предварително действия, под формата на прединвестиционни проучвания. Заедно със задължителния Правен анализ, ще извършим за Вас Технико-икономически анализ, и всички други необходими раздели на едно предпроектно проучване и Доклад за приложимост на проект. С нашето предпроектно проучване, […]

Проект мениджмънт

Управлението на един инвестиционен проект изисква комплексни и специфични познания. Нашето участие ще оптимизира и съкрати сроковете, както и намали стойността на проекта. Ползвайте опита ни, натрупан в годините и си гарантирайте успех още с първите си проекти! Преминете през предизвикателствата и всички етапи на проекта си, с коректен и компетентен съюзник! Като EPC партньор […]

Проектиране

В годините сме изградили връзки и оценили компетентността на водещите проектанти в бранша, включително чуждестранни бюра, като винаги се отчитат най-новите тенденции, и следват международните стандарти. И като част от услугата Проект мениджмънт, и изобщо сме в състояние да направим за Вас най-доброто техническо предложение, включително при бюджетно изследване на решенията. Голяма част от успеха […]

Доставка на компоненти

За нуждите на изпълнението на Фотоволтаичните системи, и при изготвянето на проектната документация е необходимо да изберат и включат компоненти, оборудване, елементи и материали за изпълнение. Като сериозен доставчик с над 15 годишен външно-търговски опит и подкрепени от водещите производители в бранша, ние ще селектираме за Вас, и ще Ви предложим варианти за избор на […]

Инсталация / монтаж

Голяма част от реализираните от нас проекти са изпълнени със собствен ресурс, като във фирми от холдинговата структура, както и заедно с най-близките ни партньори, сме в състояние да реализираме проекти от всякакъв вид и обем. Въпреки че технологичността на изпълнението е предположена от самите проектни решения, следвайки международните стандарти можем да гарантираме нашата работа […]

Поддръжка

Ние се ангажираме с мониторинга и цялостната поддръжка на инсталациите които сме изпълнили. Контакта с производителите във връзка с гаранционните им условия, изпълнение на гаранционните ангажименти за инсталацията, както и извънгаранционното и обслужване е препоръчително да се възложи на фирмата изпълнител. Необходимото обработване на площите срещу растителност (там където е приложимо), както ипочистването на панелите […]

Управление

Управлението на инвестиционния проект и активите, предполага освен ангажименти свързани с охраната и застраховката, както и в някои случаи поддръжката, да се управлява и приходната част на проекта. В този случай ние ще съдействаме за сключване на най-изгодните договори за продажба на генерираната енергия, и при възможно най-малки разходи. С нашата помощ инвеститорите получават един […]

Сервиз

Ние представляваме водещите производители в бранша, и сме обучени да работим и сервизираме тяхната техника. Освен диагностика, ние ще съдействаме официалните и гаранционни сервизи, включително и тези извън страната да съдействат максимално професионално и оперативно както и сме договорили за нашите клиенти оборотна техника за времето на евентуален сервиз. В нашия Обучителен център всеки наш […]